Λόγου συνέχεια (Κρυσταλλία Κατσαρού)

Ήθελε μαζί του να ζήσει τόσα πολλά
πράγματα μικρά, σχεδόν ενοχικά
μια κούπα ζεστό καφέ μια Κυριακή πρωί
Συνέχεια ανάγνωσης «Λόγου συνέχεια (Κρυσταλλία Κατσαρού)»