Μες στο υγρό σκοτάδι (Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου)

Μες στο υγρό σκοτάδι
πολύ πλανήθηκα

Αγάπησα τις φωτοσκιές των δέντρων
τη γνώριμη νύχτα
τον ουρανό
Συνέχεια ανάγνωσης «Μες στο υγρό σκοτάδι (Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου)»