Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Kομμαγηνή· 595 μ.X.

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου
είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι.
Δεν έχω εγκαρτέρησι καμιά.
Συνέχεια ανάγνωσης «Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Kομμαγηνή· 595 μ.X.»

Ας φρόντιζαν (Κωνσταντίνος Καβάφης)

Κατήντησα σχεδόν ανέστιος και πένης.
Αυτή η μοιραία πόλις, η Αντιόχεια,
Συνέχεια ανάγνωσης «Ας φρόντιζαν (Κωνσταντίνος Καβάφης)»

Το Σύνταγμα της Hδονής (Κωνσταντίνος Καβάφης)

Mη ομιλείτε περί ενοχής, μη ομιλείτε περί ευθύνης. Όταν περνά το Σύνταγμα της Hδονής με μουσικήν και σημαίας· όταν ριγούν και τρέμουν αι αισθήσεις, άφρων και ασεβής είναι όστις μένει μακράν, όστις δεν ορμά εις την καλήν εκστρατείαν, την βαίνουσαν επί την κατάκτησιν των απολαύσεων και των παθών.
Συνέχεια ανάγνωσης «Το Σύνταγμα της Hδονής (Κωνσταντίνος Καβάφης)»

Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου (Καβάφης)

ποιητού εν Κομμαγηνή, 595 μ.χ.

Το γήρασµα του σώµατος και της µορφής µου
είναι πληγή από φρικτό µαχαίρι.
Συνέχεια ανάγνωσης «Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου (Καβάφης)»

Ο Δεκέμβρης του 1903 (Κ.Π. Καβάφης)

Κι αν για τον έρωτά μου δεν μπορώ να πω —
αν δεν μιλώ για τα μαλλιά σου, για τα χείλη, για τα μάτια·
Συνέχεια ανάγνωσης «Ο Δεκέμβρης του 1903 (Κ.Π. Καβάφης)»

Όσο μπορείς (Κωνσταντίνος Καβάφης)

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον
Συνέχεια ανάγνωσης «Όσο μπορείς (Κωνσταντίνος Καβάφης)»

Επιθυμίες (Κωνσταντίνος Καβάφης)

Σαν σώματα ωραία νεκρών που δεν εγέρασαν
και τάκλεισαν, με δάκρυα, σε μαυσωλείο λαμπρό,
Συνέχεια ανάγνωσης «Επιθυμίες (Κωνσταντίνος Καβάφης)»