Εκ βαθέων (Αλέξανδρος Κωνσταντίνου)

Γυναίκα, μνήμη περικύητη·
αχνή μοναχικότητα κι αγέννητη
ακόμη
πρώτη μου λες φορά ανέπνεα
κοντά σου:
Συνέχεια ανάγνωσης «Εκ βαθέων (Αλέξανδρος Κωνσταντίνου)»