Σκοτεινή θάλασσα της πόρτας μου (Γιάννης Τόλιας)

Ξυπνάω άνθρωπος μισός
κι ανάβω
το πικρό τσιγάρο του καφέ
Συνέχεια ανάγνωσης «Σκοτεινή θάλασσα της πόρτας μου (Γιάννης Τόλιας)»