Καμιά δεν έχει το πρόσωπο της καλής μου

Καμιά δεν έχει το πρόσωπο της καλής μου.
Ένα πρόσωπο όπου τα πουλιά
πεταρίζουν τα πρωινά.
Συνέχεια ανάγνωσης «Καμιά δεν έχει το πρόσωπο της καλής μου»